เวิลด์ 127 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 1434
หมู่บ้านทั้งหมด: 38.215 (26.65 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 36.715
หมู่บ้านคนเถื่อน: 1.500
หมู่บ้านโบนัส: 3.812
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 156 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 73
ข้อความที่ถูกส่ง: 64.838 (45.21 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 38.292 (26.70 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 37.750 (26.32 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 17.957 (12.52 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 222
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 965
คะแนนทั้งหมด: 344.454.865 (240.206 ต่อผู้เล่น, 9.014 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 4.940.675.042
 • 5.667.343.407
 • 5.681.995.463
กองกำลังทั้งหมด:
 • 84,684 ล้าน
 • 43,148 ล้าน
 • 74,280 ล้าน
 • 49,867 ล้าน
 • 7,041 ล้าน
 • 33,562 ล้าน
 • 1,773 ล้าน
 • 18,098 ล้าน
 • 4,028 ล้าน
 • 3,388 ล้าน
 • 2.716
 • 5.939
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 59055
 • 30090
 • 51799
 • 34775
 • 4910
 • 23404
 • 1236
 • 12621
 • 2809
 • 2362
 • 2
 • 4
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 2216
 • 1129
 • 1944
 • 1305
 • 184
 • 878
 • 46
 • 474
 • 105
 • 89
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: king chronic
เผ่าใหม่ล่าสุด: THC

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 16:13