หอเกียรติยศ - เวิลด์ 127

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Breakyourmind
วันที่ 14.10.2022 เวลา 03:36

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
TheFourHorsemen
วันที่ 01.08.2022 เวลา 23:19

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
CHESS
วันที่ 27.06.2022 เวลา 10:08

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
CHESS
วันที่ 14.06.2022 เวลา 01:32

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Android 18
วันที่ 08.05.2022 เวลา 18:11

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
Breakyourmind
วันที่ 09.10.2022 เวลา 12:30

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
TheFourHorsemen
วันที่ 03.08.2022 เวลา 06:33

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Jim Humuhumunukunukuapua
วันที่ 20.06.2022 เวลา 13:06

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Android 18
วันที่ 11.05.2022 เวลา 04:23

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
Daddy Ashen
วันที่ 14.09.2022 เวลา 21:41

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
Daddy Ashen
วันที่ 03.08.2022 เวลา 21:46

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
CHAOT1C
วันที่ 02.07.2022 เวลา 09:44

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
charlius
วันที่ 13.05.2022 เวลา 06:18

รางวัลประจำวันจาก 2022-11-28

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
The Roman Empire

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
The Roman Empire

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
906CLAP

นักปล้นสะดมประจำวัน
CheekyBlinderr

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
tanguy