หอเกียรติยศ - เวิลด์ 127

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Android 18
วันที่ 08.05.2022 เวลา 18:11

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Android 18
วันที่ 11.05.2022 เวลา 04:23

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
charlius
วันที่ 13.05.2022 เวลา 06:18